Tân sinh viên           Người học         Viên chức           Cựu sinh viên         EN
-
THƯỜNG TRỰC

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Chủ tịch Hội đồng Trường

Bí thư Đảng ủy

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

  

GS.TS. Hà Thanh Toàn
Hiệu trưởng Trường

Hiệu trưởng, Thường trực Hội đồng Trường

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Phó Chủ tịch

Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Email: ncngon@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

 

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Trưởng Ban Đào tạo và ĐBCL Trường

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

» Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Văn Duyệt
Trưởng Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Email: nvduyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Trưởng Ban Khoa học, Hợp tác và TT

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

TS. Lê Thanh Sơn
Thư ký Hội đồng Trường

Email: ltson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

» Lý lịch khoa học

 

THÀNH VIÊN

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương
Thành viên

Bí thư Đảng ủy Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường

Email: ntphuong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 099

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
Thành viên

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Email: ncngon@ctu.edu.vn

» Lý lịch khoa học

GS.TS. Hà Thanh Toàn
Thanh viên

Hiệu trưởng, Thường trực Hội đồng Trường

Email: httoan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3830 604

» Lý lịch khoa học

Ths. Dương Thị Tuyền
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ

Email: dttuyen@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 143

» Lý lịch khoa học

Sinh viên Bùi Nguyễn Nhi Uyên
Thành viên

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin K46

Email: uyenb2004763@student.ctu.edu.vn

TS. Trần Văn Đạt
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Q.Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT

Email: tvdat@ctu.edu.vn

TS. Lê Thị Nguyệt Châu
Thành viên

Ban Tổ chức, Nhân sự và Pháp chế

Trưởng Khoa Luật

Email: ltnchau@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 021

» Lý lịch khoa học

ThS. Nguyễn Văn Duyệt
Thành viên

Trưởng ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Trưởng Phòng Tài chính

Email: nvdtuyet@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 662

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Email: ltdhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 616

» Lý lịch khoa học

TS. Huỳnh Anh Huy
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Sư phạm

Email: hahuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 183

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập
Thành viên

Trưởng ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

Email: tqlap@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 291

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trương Quốc Phú
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Khoa Thủy sản

Email: tqphu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 211

» Lý lịch khoa học

TS. Lê Thanh Sơn
Thành viên

Giảng viên, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Email: ptson@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3832 661

» Lý lịch khoa học

TS. Trương Minh Thái
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng Bộ môn CNPM - Khoa CNTT&TT

Email: tmthai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3734 724

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Trần Trung Tính
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Phó Hiệu trưởng

Email: tttinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 098

» Lý lịch khoa học

Ths. Nguyễn Minh Trí
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Trưởng Phòng Đào tạo

Email: nmtri@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872 166

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung
Thành viên

Trưởng ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3834 746

» Lý lịch khoa học

PGS.TS. Lê Văn Vàng
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Trưởng Khoa Nông nghiệp

Email: lvvang@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3730 665

» Lý lịch khoa học

Ths. Dương Tấn Hiển
Thành viên

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ

Email: dthien@ctu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vemedim

Email: ndhien@ctu.edu.vn

Ths. Đoàn Đình Duy Khương
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Tổng Giám đốc điều hành Cty CP Dược Hậu Giang

Email: dddkhuong@ctu.edu.vn

TS. Lê Thanh Phương
Thành viên

Ban Khoa học, Hợp tác và Truyền thông

Giám đốc Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

Email: letphuong@ctu.edu.vn

Ông Văn Tiến Thanh
Thành viên

Ban Tài chính và Cơ sở vật chất

Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón dầu khí Cà Mau

Email: tienthanh@ctu.edu.vn

Ông Đồng Văn Thanh
Thành viên

Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang

Email: dvthanh@ctu.edu.vn

Ông Châu Tuấn Hồng
Thành viên

Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng

Email: Chautuanhong@soctrang.edu.vn

 

 
 

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THÔNG TIN

CÔNG KHAI